Baan Kanta - หัดเล่นเซิร์ฟ​สเก็ต​ 11-05-2021
หัดเล่น surf skate ที่ลานชั้นดาดฟ้าตึกของรุ่นพี่ของคุณแม่
สอนพื้นฐาน​การเล่นที่ถูกต้อง
สวมใส่อุปกรณ์​เพื่อความปลอดภัย​