Baan Kanta - เรียนรู้​การวาด​เส้นหญ้าและการเคลื่อนไหว​ วาดสโนว์แมน 12-05-2021
การเรียนรู้​ยังไม่จบ PIXAR IN A BOX บน Khan Academy
เรียน​วิธีการ​วาดเส้นหญ้าและทำให้หญ้า​พริ้วเคลื่อนไหว รวมทั้งลองวาด ลองทำให้หญ้าพริ้วไหว
 
ทักษะ​คล้ายกับอาชีพนักวาดการ์ตูนอนิเมชั่น ต้องมีทักษะ​ทางคณิตศาสตร์​ คำนวณ ฟิสิกส์
 
Challenge วาดรูป​สโนว์แมน สำเร็จเรียบร้อย​ค่ะ