อิ่มบุญฝึกซ้อมออกกำลังกายตอนเช้า
ฝึกซ้อมเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อตามตารางที่โค้ชส่งให้
เนื่องจากไวรัสโควิด 19 ระบาด ทางรัฐบาลประกาศปิดการใช้สระ แต่ทางโค้ชได้ส่งตารางการออกกายบริหาร เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อของนักกีฬา