อิ่มบุญเรียนเป่าขลุ่ย
อิ่มบุญหัดเป่าขลุ่ย
อิ่มบุญกับการเรียนเป่าขลุ่ย โดยฝึกไล่โน๊ตจาก โด เร มี เสียงบาดแก้วหูแม่มากมาย