สอนวิธีร้อยยางเส้น
เสต็ปร้อยยาง
"จะอธิบายก่อนนะ ใส่เข้าไป แล้วก็ดึง แล้วก็ปล่อยมือนึง"