พี่โฟกัสเก็บผักในสวน
กิจกรรมงานเกษตรอินทรีย์
พี่โฟกัสไปเก็บผักช่วยแม่ในแปลงผัก เก็บมะเขือเทศและถั่วฝักยาวเพื่อนำไปทำอาหารเย็น