วันนี้วันเสาร์กิจกรรมตามอัธยาศัย.. ของพี่โฟกัส เด็กโฮมสคูล( Home school)ระดับประฐมวัย( อนุบาล3)
-หลังตื่นนอนทำกิจวัตรประจำวัน( ล้างหน้า- แปรงฟัน- เข้าห้องน้ำ- รับประทานอาหารเช้า)เสร็จ ก็จะไปรดน้ำผัก
- ท่องก. ไก่,ABC, สระ,ตัวเลข( ไทย- อังกฤษ- จีน), สี, วันเดือนปี
- กิจกรรมตามอัธยาศัย
  1. เล่นปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการ
  2.วาดรูป+ ระบายสี
  3.เก็บผักในสวน
  4. ทำอาหารช่วยแม่
  ตอนเย็น
    - อาบน้ำ ทานข้าว ดูการ์ตูน ไหว้พระ สวดมนต์ นอน