ทักษะศิลปะ : วาด Cactus ด้วยปากกาสีดำ
ขีดเขียนไปมา แล้วฟังเพลงไปด้วย มีความสุขจนน่าอิจฉาเลย :)
วาดไปฟังเพลงไป ค่อยๆวาดวันละนิดละหน่อยจนเต็มกระดาษ
ค่อยๆทำ แม่เห็นว่างานนี้ริตาต้องอาศัยความพยายามและอดทนเป็นพิเศษ
ที่สำคัญเลยคือต้องมีสมาธิสูงเลย