งานศิลปะจากนิ้วมือ Finger Paint
Finger Paint การระบายสีด้วยนิ้วมือ

วัสดุและอุปกรณ์ :

  • กระดาษสีต่างๆ
  • สีโปสเตอร์
  • จานผสมสี
  • พู่กัน
  • แก้ว และ น้ำเปล่า (สำหรับล้างพู่กัน)

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :

  • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสี
  • ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  • ฝึกสมาธิ
  • สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับผู้เรียน