งานศิลปะจาก cotton bud
การวาดรูปต้นไม้ด้วย cotton bud

วัสดุและอุปกรณ์ :

 • cotton bud
 • สีโปสเตอร์
 • กระดาษสีขาว
 • จานผสมสี
 • พู่กัน
 • แก้ว และ น้ำเปล่า (สำหรับล้างพู่กัน)

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :

 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสี
 • ได้ลองฝึกระบายสีโดยใช้วัสดุอื่นๆ
 • ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 • ฝึกสมาธิ
 • สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับผู้เรียน