หัดทำอนิเมชั่น 3/5/64
หัดทำอนิเมชั่นโดยใช้โปรแกรม FlipaClip ชื่อโปรเจค #บอลความสุข

หัดทำอนิเมชั่นhttps://www.facebook.com/watch/?v=1625399144321204