ทำอนิเมชั่นง่ายๆ 3/5/64
ทำอนิเมชั่นง่ายๆ โดยใช้โปรแกรม FlipaClip ชื่อโปรเจค #สวัสดี

อนิเมชันง่ายๆhttps://www.facebook.com/watch/?v=154506559945539