พัฒนาการด้านสติปัญญา โฮมสคูล Home School ปฐมวัย อ.1
รายงานประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว #พัฒนาการด้านสติปัญญา โฮมสคูล Home School ปฐมวัย อ.1
รายงานประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว #โฮมสคูล #HomeSchool ระดับชั้น ปฐมวัย อนุบาล1

พัฒนาการด้านสติปัญญา

มาตรฐานที่ 9  การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ช่องยูทูปของครอบครัว Ja Jah Family 👉 https://www.youtube.com/c/JaJahFamiLy...

Tiktok 🎵 👉 https://vt.tiktok.com/ZSehroSA6/

เพจของจ๊ะจ๋า เกี่ยวกับการทำโฮมสคูล 👉 เด็กบ้านบ้าน 📌https://m.facebook.com/ordinaryparenting

เพจของครอบครัว 👉พึ่งตนเองต้องรอด Be Self-Reliant by Dao📌 https://m.facebook.com/SelfReliantByDao/