กิจกรรมการเล่น
วันนี้มีเพื่อนมาเล่นที่บ้าน เลยงดวิชาการวันนึงเพราะปกติจะให้ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ แล้วเข้าแอปเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการเล่น https://www.facebook.com/113722147481104/posts/133335498853102/