One page a day (Day2)
ร่วมแคมเปญ​ One​ page a day มาอ่านหนังสือกันวันละหน้า​ วันที่2  อ่านภาษาอังกฤษ​เรื่อง​ "Dora's Mystery​ of ​the​Missing Shoes" รายละเอียด​