Play with friends at the park.
ไปวิ่งเล่น กับเพื่อนๆที่สนามเด็กเล่น
วาดรูปเพื่อนๆโดยมีแขนขายื่นมาจากลำตัวครั้งแรก 
เขียนตัวอักษร i
และเขียนเครื่องหมาย ?