จัดแยกอุปกรณ์งานประดิษฐ์เป็นหมวดหมู่ (set)
ที่บ้านจะมีอุปกรณ์งานประดิษฐ์ ของตกแต่งจุกจิก ไว้ให้เด็กๆ มีไว้พร้อมใช้เสมอ เพราะชอบทำงานประดิษฐ์กันมาก ชอบทำของเล่นเอง ตกแต่งสมุดเอง เป็นต้น
 
พื้นที่โต๊ะทำงานของเด็กและกล่องอุปกรณ์เหล่านี้ ก็จะดูแลด้วยตัวเอง จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ จัดเก็บเป็นที่ทางเสมอ ของทุกอย่างเมื่อใช้แล้วก็จะเก็บเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
ได้ทั้งความมีระเบียบวินัยในตัวเอง ได้รู้จักการแยกหมวดหมู่ให้เป็นประเภท (set) และหยิบใช้ง่าย