เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ Splish and Splash ที่ British Club

เข้าร่วมกิจกรรมว่ายน้ำ Splish and Splash ที่ British Club