ไปเที่ยวเขตกัน
วันนี้ได้ไปทรรศนะศึกษานอกสถานที่
วันนี้ทางครอบครัวได้พาเด็กๆไป สปพ. เชียงใหม่เขต2 เพื่อไปหารือกับเขตเรื่องแผนการศึกษา วันนี้เด็กๆได้สนุกมากที่ได้ออกนอกสถานที่เป็นครั้งแรก หลังจากที่ปลดล๊อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19ที่ยาวนาน