ระบายสีตามแบบ
วันนี้มาระบายสีตามแบบให้ระบาย
 ให้ปกป้องระบายสีตามแบบที่ให้มาก็ระบายสีได้เริ่มไม่ออกเส้นแล้ว 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
-ได้ใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
-ได้ผ่อนคลายอารมณ์
-ได้เริ่มบังคับมือได้แล้ว