เขียนตามคำบอก ABC
วันนี้มาลองให้ปกป้องเขียนตามคำบอกกัน
เราจะเริ่มกันแบบง่ายๆไม่ยาก เริ่มจากตัวอักษรABC กันก่อน ปกป้องก็เขียนได้บางคำก็เขียนไม่ได้
ถ้าเขียนไม่ได้ก็ให้ดูตัวอย่างได้แล้วก็เขียนตามกิจกรรมนี้เล่นสนุกใช้เวลาเล่นเป็นชั่วโมงเล่นกันไปเรื่อยๆ 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
-ได้ฝึกฟังคำสั่ง
-ได้ฝึกการคิด 
-ได้สมาธิจดจ่อ