ทำแบบฝึกหัดเรื่องการจัดหมวดหมู่ สามารถเปรียบเทียบ จำแนก จัด

ทำแบบฝึกหัดเรื่องการจัดหมวดหมู่ สามารถเปรียบเทียบ จำแนก จัดหมวดหมู่ สิ่งต่างๆได้

  • สัตว์
  • ยานพาหนะ
  • ผัก
  • ผลไม้ 2 กันยายน 2563

by Umaporn Srinualprasert on Sep 02, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page