ยาใจฝึกท่องสูตรคูณ
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้ยาใจฝึกเรียนรู้การท่องสูตรคูณแม่2วันนี้ยังจำได้ไม่ค่อยหมดค่ะ