ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ศิลปะสีน้ำ, สีไม้
ฝึกสมาธิในการทำงานศิลปะสัมพันธ์กับการพัฒนาระบบประสาท
ศิลปะ​สีน้ำ