ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ กิจกรรม​วันสำคัญเทศกาล​ต่างๆ
วันเกิดปีที่11ประหยัด​อดออม
วันเกิดสำนึกรักแม่
วันเกิดเลี้ยงขนมคุณยาย​
คริสต์มาส​
ร่วมแลกของขวัญ​ปีใหม่​
ซื้อของขวัญ​หมอนรองคอให้คุณยาย
ตรุษจีน​
ไหว้พระระลึกถึงบรรพบุรุษ​
ระลึกถึงคุณทวดชาย
ระลึกถึง​คุณ​ทวด​หญิง​
ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัว เพื่อแสดงความกตัญญูเช่นงานวันเกิด งานตรุษจีน แวะไปกราบครูบาอาจารย์​เรียนรู้วันสำคัญในเทศกาลต่างๆ
ศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัว เพื่อแสดงความกตัญญูเช่นงานวันเกิด งานตรุษจีน แวะไปกราบครูบาอาจารย์​เรียนรู้วันสำคัญในเทศกาลต่างๆ​ ร่วม​กิจกรรมในวันสำคัญกับครอบครัวรักษาความสัมพันธ์ของตนเองเชื่อมโยงครอบครัวชุมชนสังคมไทย

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page