ทำบุญตักบาตร
ปลูกฝังปรัชญาชีวิต ศาสนา
ทำบุญตักบาตรที่วัดป่า วัดเกาะทอง
       1. ปลูกฝังวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีการตักบาตร ทำบุญ
       2. ส่งเสริมการยกระดับจิตใจ และปัญญาด้วยการฝึกปฏิบัติ นั่งสมาธิ วันละนิด หรือเท่าที่จะทำได้
       3. เรียนรู้การให้ การเสียสละ
       4. สามารถรับผิดชอบตัวเองให้ตื่นแต่เช้าได้ โดยที่ตกลงกันไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนนอน 

by Ancheera Lerttana on Jun 04, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page