วิทยาศาสตร์ : การทำงานระบบประสาทและสมอง​
รู้จักการทำงานระบบประสาทและสมอง​ผ่านหนังสือและ
NETFLIX : Magic school bus ralphie strikes a nerveั่ั
การทำงานของส่วนต่างๆในร่างกาย แขน ขา การมองเห็น การรับรู้ ลิ้มรส ได้กลิ่น และการทำงานของอวัยวะภายในขณะหลับ เช่นลำไส้ กระเพาะอาหาร
ผ่านการทำงานของระบบสมองขณะหลับ