220807_ปั้นดิน
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ปั้น​จากดิน
ฉันเข้าร่วมกิจกรรมปั้นดินที่ห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่ ครูสอนให้นวดดินแล้วปั้น และการที่จะนำส่วนต่างๆ มาติดกันได้นั้น เราต้องใช้กาวดิน