221211_ฝึกพูดภาษาอังกฤษ​
เรียนภาษาอังกฤษ​กับ Preply
เรียนพูดภาษากับครูต่างชาติชาว South Africa กับโปรแกรม Preply