ทักษะการใช้ชีวิต : เรียนรู้ต้นทุน กำไร และการจัดเก็บเงินออม
คุยกันว่าจะเอางานศิลปะที่ริตาทำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เลยคุยเลยเถิดไปถึงเรื่องต้นทุน กำไร ขาดทุน และเงินออม รวมถึงเกริ่นๆ เรื่องการทำรายรับรายจ่าย
วันนี้คุยกันเรื่องการขายงานศิลปะของริตา พูดถึงต้นทุนว่าหมายถึงสิ่งใดได้บ้าง ค่าอุปกรณ์ ค่าแรงในการทำงาน ค่าสิ้นเปลืองต่างๆ ความหมายของกำไรและขาดทุน เลยไปถึงเรื่องเงินออม อธิบายเรื่องการจัดการเงินโดยการแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ