Baan Kanta - เตรียมอาหาร น้ำพริกหมู 19.05.2021
เจียวเครื่องในกระทะ
ใส่หมูผัดลงไป เติมน้ำ คลุกไปมา
ตำเครื่อง
น้ำพริกหมู
ตำเครื่องในครกหิน
ตำกระชายซอย ใส่เกลือเล็กน้อย
ใส่ใบมะกรูดซอย แล้วตำ
ต่อด้วยกระเทียม แล้วตำต่อ
ใส่หอมแดงแล้วตำเป็นขั้นตอนสุดท้าย