กีต้าร์เล่นต่อเลโก้บนบ้านต้นไม้
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
วันนี้กีต้าร์เล่นต่อเลโก้บนบ้านต้นไม้ ต่อเป็นรูปไดโนเสาร์
เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจและด้านสติปัญญา