กีต้าร์เล่นต่อเลโก้กับพี่โฟกัส
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
วันนี้กีต้าร์เล่นต่อเลโก้กับพี่โฟกัส เรื่องสองพี่น้องแข่งกันต่อเลโก้ สนุกสนานมากเลย
เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจและด้านสังคมและพัฒนาการด้านสติปัญญา ซึ่งครบทั้ง 4 ด้าน