ทักษะศิลปะ : กลมๆ เล็กๆ
ลงสีน้ำเพื่อเป็น background ก่อน หวานเย็นเหลือเกิน ลูกเอ้ยยยยย >_<"
ลงสีน้ำหลากหลายสี ให้สีไหลลงมารวมกัน
ก่อนบรรจง วาดเจ้ากลมๆ เล็กๆ ให้ติดกันเป็นแพ
ณ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปจบยังไง ถามริตาว่าจะไปทางไหมต่อ
ลูกก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน น่าจะใช้เวลานานเหมือนกัน
และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ รอคอยต่อไป (บันทึกครั้งแรกเมื่อ 20.05.2021)