สรุปภาพรวม ปี2564 (กลุ่มประสบการณ์ที่ 6)
โรงแรม ฟูราม่าเอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา เพชรบุรี
เล่น ออกกำลังกาย
ปากน้ำแขมหนู จันทบุรี
ทัศนศึกษา
หลักเขตกรุงเทพ หลักที่ 28บางขุนเทียน
ทัศนศึกษา
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ
มาปั่นจักรยาน ชมธรรมชาติ
ไปไหว้พระ ทำบุญ และร่วมบริจาคที่วัดค่ายบางกุ้ง สมุทรสงคราม
ร่วมบริจาคที่วัดค่ายบางกุ้ง
ไปทัศนศึกษาที่ Newland ราชบุรี
ให้อาหารแกะ
ไปไหว้พระ ทำบุญ วัดค่ายบางกุ้ง สมุทรสงคราม
ให้อาหารแกะ
ไปทัศนศึกษาที่ Newland ราชบุรี
ให้อาหารปลาคราฟ
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 ทุ่งครุ
ชมนิทรรศการขยะพลาสติก
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2 ทุ่งครุ
ใช้บริการBTS จำลอง
สวนลุมพินี ปทุมวัน
นั่งเรือปั่น
สวนลุมพินี ปทุมวัน
ลองถีบเรือปั่นเอง
นั่งเรือจากตลาดน้ำอัมพวา ไปวัดค่ายบางกุ้ง สมุทรสงคราม
นั่งเรือชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตริมครอง
ค่ายบางกุ้ง สมุทรสงคราม
น้อมรำลึกบูรพกษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หาดเจ้าสำราญ เพชรบุรี
เล่นทราย
น้ำตกเก้าโจน ราชบุรี
เล่นน้ำตก
น้ำตกป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์
เล่นน้ำตก
หาดคุ้งวิมาน จันทบุรี
เล่นน้ำทะเล
หาดแหลมเสด็จ จันทบุรี
เล่นน้ำทะเล
หาดชะอำ เพชรบุรี
เล่นน้ำทะเล
เซ็นทรัลพระราม 2 บางขุนเทียน
เล่นบ้านบอล
เซ็นทรัลพระราม 2 บางขุนเทียน
นั่งรถไฟราง
รัตนปุระ จันทบุรี
เล่นน้ำ ออกกำลังกาย
บ้านเรียนธฤษณุ ป.1 กลุ่มประสบการณ์ที่ 6
กลุ่มประสบการณ์ที่ 6 : สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์
 
ไปทัศนศึกษา ตามสถานที่ต่างๆ เช่น
-พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2(ทุ่งครุ)
-สวนสาธารณะธนบุรีรมย์(ทุ่งครุ)
-ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ทุ่งครุ
-วัดหลวงพ่อโอภาสี(ทุ่งครุ)
-สวนลุมพินี(ปทุมธานี)
-สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ (สมุทรปราการ)
-สวนสุขภาพลัดโพธิ์(สมุทรปราการ)
-ป้อมพระจุลจอมเกล้า(สมุทรปราการ)
-สะพานแดง ชายทะเล(สมุทรสาคร)
-ป่าชายเลนพันท้ายนรสิงห์(สมุทรสาคร)
-วัดค่ายบางกุ้ง(สมุทรสงคราม)
-น้ำตกเก้าโจน(ราชบุรี)
-New Land(ราชบุรี)
-หาดเจ้าสำราญ(เพชรบุรี)
-น้ำตกป่าละอู(ประจวบคีรีขันธ์)
-หาดคุ้งวิมาน (จันทบุรี)
 
..........................................................................................