ยาใจตื่นเต้นที่ได้เห็นรถแม็คโครใกล้ๆ
เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรไปเรียนรู้นอกสถานที่กัน
วันนี้เด็กๆสนุกและติ่นเต้นมากที่ได้เห็นได้สัมผัสกับรถแม็คโคร ยิ่งได้รู้จักว่ามันทำงานยังไงก็ยิ่งสนุกกันไปใหญ่