ออกกำลังกาย สนุกตามวัย
ไปแล้ว
เริ่มทรงตัวก่อน
ทรงตัวดี ก็ปั่นได้ไว
ได้เวลาออกกำลังกาย หัดชี่ทรงตัว ยังไม่ไดหัดปั่น ลองขี่ในสนามที่ปลอดภัย สร้างความสนุกสนานได้ไหมน้อย