เรือ
"มีไฟด้านบนเป็นไฟสูง มีบันไดมีลิฟตไว้หนีไฟ มีที่หยิบของ " ทำเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืน มีหงุดหงิดเป็นระยะที่ทำฐานตั้งไม่ได้ แต่เมื่อให้นอนพัก ค่อยตื่นมาทำ ก็ทำเองต่อ ไม่หยุดง่าย จนต่อได้ตามใจต้องการ
ตื่นมาทำต่อเรื่อยๆ ยังไม่หยุด และบอกว่าเรือแบบนี้มีแบบของจริงนะมามี้