เรียนภาษาญี่ปุ่น แบบสนุกสุดๆ กับ การแย่งชิงบัตรคำ
หลังจากสามารถจดจำตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นทั้ง คาตาคานา และฮิรางานะ ได้แล้ว ก็เริ่มฝึกคำศัพท์กัน
ร่องรอยการเรียนรู้