รดน้ำต้นไม้
รดน้ำต้นไม้ กิจกรรมง่ายๆ ค่อยๆเริ่มทำ
การรดน้ำต้นไม้ เป็นกิจกรรมเล็กๆ ในการฝึกให้ทำจนสำเร็จตามเป้าหมาย