พจนกร รดน้ำต้นไม้
รดน้ำต้นไม้ กิจกรรมง่ายๆ ค่อยๆเริ่มทำ

by พจนกร on Oct 03, 2019


การรดน้ำต้นไม้ เป็นกิจกรรมเล็กๆ ในการฝึกให้ทำจนสำเร็จตามเป้าหมาย

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง