ซิ่งแต่เช้า
มาลองจักรยานใหม่กัน
วันหยุดวันนี้ตื่นสาย8โมง  ที่นัดกันจะขี่จักรยานเลยเป็นชุดนอนทั้งแม่ลูก ยังงัยก็ดีกว่าถนนหน้าบ้าน เพราะที่นี่ปลอดรถ