น้องฉายเรียนศีล 5
หลังจากอธิบายให้ฟังว่าศึล 5 คืออะไร มีอานิสงส์อย่างไร คนดีเป็นอย่างไร น้องฉายก็เลยวาดภาพมานำเสนอพ่อแม่

การเรียนรู้

  • เรียนรู้เกี่ยวกับศีล 5
  • สนทนาเรื่องอานิสงส์ของศีล 5
  • วาดรูปเพื่อการสื่อสาร
  • การนำเสนอ
  • การคิดวิเคราะห์
  • การเขียนภาษาไทย

 

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - ศีลธรรม - ศีล 5

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ ศิลปะ

#วิทยาการ - อาชีพ - สนทนาเกี่ยวกับสัมมาชีพ

#โลกกว้าง - วัฒนธรรมไทย - การเป็นคนดีในสังคม