ออกไปเรียนรู้ธรรมชาติรอบๆตัว
การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว รอบหมู่บ้าน เพื่อให้รู้จักอย่างถ่องแท้
พาออกไปเที่ยวบ้านปู่. ย่าเพื่อสัมผัสและรู้จักสัตว์ หรือธรรมชาติที่มีอยู่จริง แทนการอ่านหรือดูภาพจากในหนังสือเพียงอย่างเดียว คราวนี้ดูผู้เรียนจะตื่นเต้นมาก เพราะได้สัมผัสสิ่งของ หรือสัตว์อย่างใกล้ชิดมากกว่าทุกครั้ง คงสร้างความประทับใจให้อย่างมาก เพราะเรียกร้องที่จะไปเที่ยวดูอีก