ทำเค๊กมะพร้าว
ทำเค๊กมะพร้าว ตกแต่งหน้าเค๊กให้คุณย่า
วันที่จัดกิจกรรม : 30 พฤษภาคม 2565
 
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้าน
 
เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคุณย่าพอใจ
พอใจและคุณแม่มีการทำเค๊กวันเกิดให้คุณย่า