ท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีน
วันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค.2565 ช่วงบ่ายไปเที่ยว เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนกุฎีจีน
ได้เรียนรู้ประวัติชุมชนกุฎีจีน ชาวโปรตุเกส 
ได้รู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การเข้ามาของชาวโปรตุเกส วัฒนธรรมด้านอาหาร การดำรงชีวิต บุคคลสำคัญของประวัติศาสตร์

by Waraporn on Jan 25, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page