อธิบายให้ฟังนะ
พีเจแมสมี3ตัว
วันนี้มาบ้านโตะแมะ เจอกับโตะแมะเนาะ เงาะลา เลยอธิบายชุดที่ใส่คือโอเลท และมีอีก2ตัวคือเกกโก้ กับแคทบอย ฮากันใหญ่เพราะที่นี่ไม่รู้จัก