ภาพก้อนเมฆจากสำลี
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุที่หลากหลาย
กิจกรรม : ภาพก้อนเมฆจากสำลี (นำสำลีมาจุ่มสี แล้วจุ่มและวาดบนกระดาษเป็นรูปก้อนเมฆตามจินตนาการ)
 
เป้าหมาย : สนใจ มีความสุขกับกิจกรรมด้านศิลปะ
 
ผลที่ได้รับ
  1. ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการจับไม้หนีบสำลี
  2. ได้ใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายในการสร้างผลงานศิลปะ
  3. เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  4. มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

เด็กหญิงพิมพ์นาราอนุบาล1