ศิลปะ ศิลเปอะ
17/6 ขีดเขียนอิสระ ทั้งเอาปากกาเมจิกมาขีดๆเขียนๆและเอามาเจาะรูเป็นจุดๆ เป็นรูๆ ทะลุกระดาษเลย 55