ตัวเลขที่เท่ากัน
เรียนรู้จำนวนที่เท่ากัน
วางจำนวนในตาชั่งทั้ง 2 ข้าง ให้มีจำนวนเท่ากัน ตาชั่งก็จะไม่เอียง