จรวดไม่อยู่แล้ว by แม่
บทนี้พราวให้แม่บันทึก เพราะมันเศร้าเกินไป ไว้แม่มาเล่านะ
จรวดอยู่กับเรามา 5 ปีเต็ม เราคาดหวังว่ายังเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกสัก 10 ปี แต่ไม่ใช่