บ้านเรียนพราว จรวดไม่อยู่แล้ว by แม่
บทนี้พราวให้แม่บันทึก เพราะมันเศร้าเกินไป ไว้แม่มาเล่านะ

by บ้านเรียนพราว on Mar 02, 2020


จรวดอยู่กับเรามา 5 ปีเต็ม เราคาดหวังว่ายังเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกสัก 10 ปี แต่ไม่ใช่

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง