CleanUpCar
พัฒนาการด้านExecutive functions(Ef)
โฮมสคูลวันละเรื่องEp12
 
   กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ไปพร้อมกัน ช่วยแม่ทำความสะอาดรถของเล่นของตัวเอง เล่นแล้วก็ต้องรู้จักรักษาความสะอาด ถ้าไม่รักษาความสะอาดก็จะมีเชื้อโรคมาเกาะตามรถของลูก เด็กชายบอก ''ไม่เอา'' ไม่ให้เกาะนะ เด็กชายรีบเอากระดาษทิชชู่เปียกมาทำความสะอาดรถทุกซอกทุกมุมเลย กลัวเชื่อโรคจะเกาะรถของเด็กชาย กิจกรรมพัฒนาการสมอง EF(expensive function)คือกระบวนการความคิดทางสมอง(สมองส่วนหน้า) กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่เป็นการใช้EF
 
#Wakin3Y

by Supatra Saraphijit on May 15, 2021

Posted in กิจกรรมและประกาศ, ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page